» Filmy instruktażowe 
» Szkoła Nauki Jazdy - wybór 
» szkolenie kat. B 
» egzamin na prawo jazdy 
» zadania egzaminacyjne - plac 
» zadania egzaminacyjne - miasto 
» Regulamin OSK Havranek 

 
szkolenie kat. B
Szkoła nauki jazdy Warszawa - Bemowo, Odlewnicza, Radarowa

Szkolenie kat. B może rozpocząć osoba, która posiada:


  • wymagany przepisami ustawy wiek - najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia - za zgodą rodziców lub opiekuna.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

 Szkolenie podstawowe składa się z części teoretycznej i praktycznej:


  • kat. B - 30 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych i 30 godz. zegarowych zajęć praktycznych

Po ukończonym szkoleniu podstawowym kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyddaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia osobom, które:

1. uczestniczyły w minimum 80% przewidzianych w programie zajęć teoretycznych


2. uczestniczyły we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach praktycznych przeprowadzanych:  • na placu manewrowym
  • w ruchu miejskim
  • w ruchu poza obszarem zabudowanym

3. uczestniczyły we wszystkich zajęciach udzielania pierwszej pomocy przeprowadzanych w formie wykładów i zajęć praktycznych


3. uzyskały pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego
licznik odwiedzin - 20975850        Szkoła Nauki Jazdy - Havranek | Jazdy doszkalające w Warszawie mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS
|jazdy doszkalające warszawa