» Filmy instruktażowe 
» Płyta DVD - skręt w lewo ... 
» Szkoła Nauki Jazdy - wybór 
» Szkolenie kat. B 
» Egzamin na prawo jazdy 
» Zadania egzaminacyjne - plac 
» Zadania egzaminacyjne - miasto 
» Regulamin OSK Havranek 
» Nauka jazdy w Warszawie - Teoria 
- Pierwszeństwo łamane

 
Egzamin na prawo jazdy

Prawo jazdy kat. B może otrzymać osoba, która:

  • osiągnęła wymagany przepisami wiek
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • odbyła dla danej kategorii szkolenie
  • uzyskała pozytywny wynik egzaminu państwowego odpowiedniej kategorii prawa jazdy

Egzamin na prawo jazdy kat. B:

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje: 

Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym oraz składa odpowiednio:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
  • wniosek jeżeli podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego ma być obecny instruktor, który prowadził szkolenie

Ośrodek egzaminowania:

1. na podstawie powyższych informacji oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL pobiera informację zawarte w profilu kandydata na kierowcę.

2. przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty

 

  • sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości
  • rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych

 

  • wyznacza termin egzaminu państwowego i wydaje za swiadczenie o jego wyznaczeniu

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu należy cierpliwie czekać na odbiór prawa jazdy:)

 licznik odwiedzin - 23663453        Szkoła Nauki Jazdy - Havranek | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS