» Filmy instruktażowe 
» Szkoła Nauki Jazdy - wybór 
» Szkolenie kat. B 
» Egzamin na prawo jazdy 
» Zadania egzaminacyjne - plac 
» Zadania egzaminacyjne - miasto 
» Regulamin OSK Havranek 
» Nauka jazdy w Warszawie - Teoria 
- Pierwszeństwo łamane

 
Egzamin na prawo jazdy

Prawo jazdy kat. B może otrzymać osoba, która:  • osiągnęła wymagany przepisami wiek

  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  • odbyła dla danej kategorii szkolenie

  • uzyskała pozytywny wynik egzaminu państwowego odpowiedniej kategorii prawa jazdy


Egzamin na prawo jazdy kat. B:


Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje: 


Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego


o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym oraz składa odpowiednio:
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin  • wniosek jeżeli podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego ma być obecny instruktor, który prowadził szkolenieOśrodek egzaminowania:


1. na podstawie powyższych informacji oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL pobiera informację zawarte w profilu kandydata na kierowcę.


2. przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty


 
  • sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości  • rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych 
  • wyznacza termin egzaminu państwowego i wydaje za swiadczenie o jego wyznaczeniu 


Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu należy cierpliwie czekać na odbiór prawa jazdy:)


 licznik odwiedzin - 23238205        Szkoła Nauki Jazdy - Havranek | Jazdy doszkalające w Warszawie mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS
|jazdy doszkalające warszawa